Hvad du bør vide om håndtering af et dødsbo

04 juli 2024

editorial

At navigere i efterladenskaber og lovgivningen for et dødsbo kan være en følelsesladet og overvældende oplevelse. I denne svære tid kan det være hjælpsomt at have en klar forståelse af processen og de trin, der kræves for at håndtere en kærs afdødes bo på korrekt og respektfuld vis.

Den første kontakt med dødsboet

Når en nær pårørende eller en elsket går bort, er første skridt ofte en følelse af chok og en sløring mellem emotion og nødvendighed for praktisk handling. Det døde skal anmeldes til de relevante myndigheder – i Danmark betyder det, at skifteretten skal underrettes om personens bortgang, hvilket typisk koordineres via begravelsesforretningen eller digitalt med NemID.

Det er også vigtigt at sikre boligen og det afdødes ejendele. Mange føler sig bekymrede for, hvordan de personlige effekter og værdier skal håndteres, men først bør fokus være på at passe på hjemmet og hindre, at yderligere sorg påføres ved f.eks. indbrud. Står du overfor denne opgave, er bevidsthed omkring sikring og efterfølgende handling af afdødes ejendele den bedste start.

Skifteprocessen og dødsbobehandling

Efter at der er taget hånd om de akutte forhold, begynder den mere formelle håndtering af dødsboet. I Danmark er det normalt familien – ofte applauderet med den nærmeste pårørende – der tager sig af skifteprocessen, mener det kan kræve styrke og ydmyghed at varetage denne opgave.

Dødsboet består af afdødes økonomiske aktiver og passiver, og den afdøde har måske tilkendegivet sine ønsker i et testamente. Er dette ikke tilfældet, fordeles boet efter Arvelovens retningslinjer. Generelt set er det at denne tidspunkt vigtigt at kontakt en advokat eller et skiftekontor for professionel vejledning. Skifteprocessen spænder over alt fra opgørelse af boets værdier, gæld, og fordeling af midler mellem arvingerne.

Det kan tage måneder til et år før alt i forbindelse med et dødsbo er færdiggjort, og man skal hele tiden have for øje, at der skal handles retfærdigt og lovligt. På denne front kan en tålmodig og målrettet tilgang være til stor nytte.

Rydning og salg af afdødes ejendele

Rydning af et dødsbo kan være fysisk krævende, følelsesmæssigt udtømmende og en vanskelig del af processen, der involverer sortering og beslutning om, hvad der skal beholdes, sælges, doneres, eller smides ud. Dette er også tidspunktet hvor skattevæsenet skal have besked om evt. salg af værdier fra dødsboet. Typisk vil der være tale om de ejendele, som afdødes familie og venner ikke ønsker at beholde.

Der findes professionelle dødsbofirmaer, der kan hjælpe med vurdering og salg af ejendelenne og evt. administration af boet. Det er sommetider et nødvendigt og nyttigt tiltag for pårørende, som kan føle sig overvældet af situationen og dens affektive krav.

I denne henseende kan bistand fra en ekstern service sparre dette afgørende stabilisering, også psykologisk, da processen med afdødes ejendele måske rør ved dybe følelser og forårsage fornyet sorg. Således kan tjenester, der tilbyder rydning og salg hjælpe, ikke blot med den fysiske side, men også den emotionelle byrde.

Flere Nyheder